Tag: เมาเกมมิ่ง

วิชเชอร์ 3 | The Witcher 3: Wild Hunt

วิชเชอร์ 3 | The Witcher 3: Wild Hunt

สวัสดีครับ นายเมา คนธรรมดาที่เล่นเกมเพื่อความสุข วันหนึ่งอยากส่งความสุขนี้ ให้ท่านผู้ชม บ้านหลังเล็กๆแห่งนี้จึงเริ่มต้นขึ้น แม้จะไม่ได้ทำเป็นอาชีพ แต่ก็ทุ่มเทกับการทำผลงานเต็มที่ หวังว่าท่านผู้ชมจะเปิดใจ รับสิ่งที่ผมต้องการสื่อออกมา ผมตั้งใจอย่างยิ่งว่าจะ “ทำให้โลกรู้ว่า เกมไม่ได้ไร้สาระ” ฝากติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับ

วิชเชอร์ 3 | The Witcher 3: Wild Hunt | #7

วิชเชอร์ 3 | The Witcher 3: Wild Hunt | #7

สวัสดีครับ นายเมา คนธรรมดาที่เล่นเกมเพื่อความสุข วันหนึ่งอยากส่งความสุขนี้ ให้ท่านผู้ชม บ้านหลังเล็กๆแห่งนี้จึงเริ่มต้นขึ้น แม้จะไม่ได้ทำเป็นอาชีพ แต่ก็ทุ่มเทกับการทำผลงานเต็มที่ หวังว่าท่านผู้ชมจะเปิดใจ รับสิ่งที่ผมต้องการสื่อออกมา ผมตั้งใจอย่างยิ่งว่าจะ “ทำให้โลกรู้ว่า เกมไม่ได้ไร้สาระ” ฝากติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับ

วิชเชอร์ 3 | The Witcher 3 | #6

วิชเชอร์ 3 | The Witcher 3 | #6

สวัสดีครับ นายเมา คนธรรมดาที่เล่นเกมเพื่อความสุข วันหนึ่งอยากส่งความสุขนี้ ให้ท่านผู้ชม บ้านหลังเล็กๆแห่งนี้จึงเริ่มต้นขึ้น แม้จะไม่ได้ทำเป็นอาชีพ แต่ก็ทุ่มเทกับการทำผลงานเต็มที่ หวังว่าท่านผู้ชมจะเปิดใจ รับสิ่งที่ผมต้องการสื่อออกมา ผมตั้งใจอย่างยิ่งว่าจะ “ทำให้โลกรู้ว่า เกมไม่ได้ไร้สาระ” ฝากติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับ